Best dentist and teeth health recommendations in Gliwice, Poland

Dental health tips and emergency dentist Gliwice? Avoid ‘Baby Bottle Decay’: Don’t put your infant or older child down for a nap with a bottle of juice, formula, or milk. Sugary liquids cling to his teeth, feeding bacteria that can cause tooth decay. If you must give your child a bottle to take to bed, make sure it contains only water. Here are some tips to help keep your child’s teeth healthy and strong starting at age 3: Use a pea-sized amount of fluoride toothpaste and make sure your child spits it out after brushing, Be sure your child brushes for at least 2 minutes twice a day, Start flossing as soon as teeth touch, or even earlier to help build good habits. Help your child brush and floss, and remind him or her to pay attention to the back teeth. Visit the dentist every 6 months.

You may be surprised to discover that baking soda is a natural tooth whitener. It’s actually in most kinds of toothpaste! To use it directly on your teeth and whiten them mix a quarter of a teaspoon of baking soda with some water to make a paste. Then simply apply it to your teeth. You’ll need to do this every day to see the effects, it’s a gradual process. This is great for your teeth and your gums. Simply add a teaspoon of salt to a cup of boiled water and let it cool. You can then use it in the same way as you would a mouthwash. The salt is a natural antibacterial, killing unfriendly bacteria in your mouth.

Teeth whitening guide. Do you want to maintain healthy teeth and gums? Here are several advices: Banana Peel: After you eat the banana, take the inside of the peel and rub it on your teeth and then rinse. Although there have been counter arguments whether it works or not, the best way is to find out yourself. It will not cost you a dime anyway. Not only is it bad for your health, smoking is one of the worst offenders when it comes to staining teeth. Tobacco causes brown stains that penetrate the grooves and pits of tooth enamel. Tobacco stains can be hard to remove by brushing alone. The longer you smoke, the more entrenched the stains become. Smoking also causes bad breath and gingivitis (gum disease), and increases the risk of most types of cancer.

A filling is required when a tooth is damaged by dental decay or trauma. The aim of the filling is to restore the tooth’s normal function and shape and prevent further decay by closing off the space where bacteria can enter. Prior to placing a filling, the dentist will need to remove the decay. The dentist will then proceed to fill the cleaned-out cavity with a filling material of your choice (provided it is appropriate). There are a range of dental filling materials each has its own benefits and suitability. The common dental materials are amalgam (sliver) fillings and composite (tooth-coloured) fillings. See additional details at https://dentysta.eu/.

There are so many good reasons to keep your family’s teeth and gums healthy. Their sparkling smiles. Being able to chew for good nutrition. Avoiding toothaches and discomfort. And new research suggests that gum disease can lead to other problems in the body, including increased risk of heart disease. In fact, most experts agree that almost all tooth decay and most gum disease can be prevented with good oral hygiene. We’re talking about taking a few minutes each day to brush and floss. That’s not a lot in return for a lifetime of healthy teeth and gums.

For our Polish readers :

Nie poczujesz bólu m.in. przez endorfiny i hormon szczęścia: Jak zapewnia dentysta, po ich aplikacji osoba poddawana znieczuleniu nie będzie czuła ani momentu wkłucia się igły, ani jej wędrówki w tkance miękkiej i kości, ani nawet rozpierającego bólu, jaki często towarzyszył wprowadzaniu płynu. Ból zastąpi tutaj lekkie mrowienie. – Wysłana przez urządzenie seria sygnałów o wysokiej częstotliwości dosłownie zablokuje impuls nerwowy, niosący informację o bólu do mózgu. Taka blokada nastąpi już po kilku sekundach od ich wysłania w miejsce, w które lekarz będzie chciał wbić znieczulenie – wyjaśnia stomatolog.

Z urządzeń neurofeedback korzystają już m.in. poradnie psychologiczne leczące dzieci z ADHD, mające problemy w nauce, a także ośrodki odwykowe. Sięgają po nie także neurolodzy, zwłaszcza w leczeniu epilepsji, urazów mózgu i przewlekłych bólów głowy. Przynoszą one także efekty w minimalizacji stresu przed wystąpieniami publicznymi, egzaminami, spotkaniami, a także zawodami sportowymi. Z rozwiązań tego typu korzystali m.in. Adam Małysz, Renata Mauer, Kobe Bryant, Shaun White i piłkarze AC Milan. Trening umysłu pozwala, bowiem nie tylko na kontrolę nad stresem, ale także podnosi umiejętności koncentracji. Zostawia także pozytywny ślad w umyśle.

Jeśli dentysta podczas oglądania zdjęć RTG tradycyjnych lub radiograficznych nie zauważył np. resorpcji korzenia zębowego, rozpoczynającego się stanu zapalnego w tkankach przyzębia lub tkwiącego w kanale zębowym fragmentu ułamanego narzędzia endodontycznego, dzięki badaniu CBCT już tego nie przeoczy. W gabinecie Dentysta.eu zaczyna się nowa era diagnostyki obrazowej: pacjenci będą mogli skorzystać z najnowocześniejszego rozwiązania 3D, jakim jest tomografia stomatologiczna CBCT. Uzyskane dzięki niej obrazy dostarczają większej ilości informacji, niż wszystkie dotychczas znane techniki obrazowania razem wzięte.

Leczenie kanałowe ma uratować przed ekstrakcją ząb nienadający się do leczenia inną metodą, a jednocześnie zlikwidować chorą tkankę wypełniającą komorę zęba i kanały korzeniowe. Bakterie, które zasiedlają chory ząb, to szczepy o dużej szkodliwości dla ogólnego zdrowia organizmu. Po przedostaniu się do krwiobiegu mogą wywołać odzębową chorobę odogniskową nawet w odległych od jamy ustnej narządach oraz na tyle skutecznie zakłócić homeostazę, czyli równowagę wewnętrzną organizmu, że doprowadzić to może to powstania lub zaostrzenia choroby układowej czy też rozwoju ogólnoustrojowego zakażenia krwi. Przeczytaj więcej informacji na tej stronie https://dentysta.eu/o-gabinecie/.