Buy Vidalista online and see info on erectile dysfunction

Viagra is the most well known treatment for erectile dysfunction. It has been used by millions of men over the course of close to 20 years. During this time it has established itself as the leading brand for the effective treatment of impotence. But what are the advantages of using Viagra over other erectile dysfunction treatments?

One fairly common side effect of Viagra is indigestion or heartburn. PDE-5 inhibitors can sometimes cause nausea or vomiting. Viagra is dispensed in a film-coated tablet. You can take Viagra with or without food, and it’s best to take it about one hour before you plan to have sex. bout 80 percent of Viagra leaves your body in your feces. The rest is washed out with your urine.

ED medications can change the way you see things – literally. They can temporarily alter your eyesight and even cause blurry vision. ED medications aren’t recommended if you have had vision loss, or a retinal disorder called retinitis pigmentosa. A complete loss of vision or changes that don’t go away can signify a more serious issue with your ED medication. Seek emergency medical care if you experience these symptoms.

Natural treatments : One small study indicated that Rhodiola rosea may be helpful. Twenty-six out of 35 men were given 150 to 200 mg a day for three months. They experienced substantially improved sexual function. This herb has been shown to improve energy and reduce fatigue. More studies are needed to understand action and ensure safety. Natural treatments have 1 flaw , they are slow. So if you want to go with standard medication see more info at XXX.

For our dutch visitors :

Het is lastig om de bijwerkingen van de ene medicatie naast de andere te kwantificeren, omdat elke patient anders is. Spierpijn wordt vermeld als een vaak voorkomende bijwerking (bij 1 tot 10 van de 100 personen) in de bijsluiter voor Cialis. In de bijsluiter voor Viagra wordt spierpijn vermeld als een ongewoon neveneffect (bij maximaal 1 op de 100 mensen). In bovengenoemd rapport in New York Daily News staat echter ook dat Viagra ‘meer bijwerkingen heeft dan andere opties’.

Viagra helpt de bloedtoevoer naar de penis te verbeteren, maar je hersenen zijn nog steeds je meest waardevolle geslachtsorgaan. Viagra werkt niet als u niet in de stemming bent. Sommige mogelijke bijwerkingen van Viagra zijn hoofdpijn en loopneus of verstopte neus. Sommige mannen voelen zich licht in het hoofd of duizelig. In zeldzame gevallen kan Viagra flauwvallen veroorzaken. Sommige mannen die PDE-5-remmers gebruiken, rapporteren rugklachten of spierpijn. Het is niet gebruikelijk, maar sommige mannen ervaren een piep in de oren, gehoorverlies of verlies van het gezichtsvermogen na het gebruik van PDE-5-remmers. Vermijd PDE-5-remmers als u in het verleden een oogaandoening heeft die niet-arteriele anterieure ischemische optische neuropathie wordt genoemd.

Natuurlijke remedies: Een kleine studie gaf aan dat Rhodiola rosea nuttig kan zijn. Zesentwintig van de 35 mannen kregen 150 tot 200 mg per dag gedurende drie maanden. Ze ervoeren een aanzienlijk verbeterde seksuele functie. Van dit kruid is aangetoond dat het de energie verbetert en vermoeidheid vermindert. Meer studies zijn nodig om actie te begrijpen en de veiligheid te waarborgen. Natuurlijke behandelingen hebben 1 fout, ze zijn traag. Dus als u met standaardmedicijnen wilt gaan lees extra info on Vidalista Kopen.