Høj kvalitet advokat råd med Eva Persson

Høj kvalitet gyldige tricks fra Eva Persson? Billederne er til brug i forbindelse med presseomtale af advokat Eva Persson, og må ikke anvendes til kommercielle formål eller i kommercielle sammenhænge. Billederne må heller ikke bruges til at propagandere for bestemte holdninger eller synspunkter. Billederne må ikke lagres på brugerens eget udstyr ud over, hvad der er påkrævet til den pågældende omtale eller videregives til tredjemand. Ved brugen anerkendes forpligtelsen til at overholde ovennævnte betingelser for brugen. Advokat Eva Persson kan på et hvilket som helst tidspunkt trække tilsagnet om brugen tilbage, enten i enkeltsituationer eller generelt. I alle tilfælde skal fotograf Flemming Leitorp krediteres.Retterne har efterhånden lagt sig fast på, at fremmedlegemer på landingsbanen (og i luften) udgør en ”usædvanlig omstændighed” i Forordningens forstand. I en sjov afgørelse af 18. januar 2021 fra Københavns Byret (sag BS-56397/2019-KBH) fik Norwegian medhold i, at selskabet ikke skulle betale passagererne kompensation for en forsinkelse på 3 timer og 52 minutter fra København til New York. I rettens præmisser hedder det bl.a.: ”Flyet blev yderligere forsinket ved ankomsten til New York, fordi en landingsbane var blevet lukket, da op til 40 skildpadder gik på landingsbanen. Dette medførte problemer for ca. 90 % af flyene i det pågældende tidsrum, hvor sagsøgtes fly skulle lande []”. Afgørelsen, som er min hyggeligste til dato, afspejler retspraksis fra EU-Domstolen for så vidt angår fremmede effekter på landingsbanen: I sag C-159/18 har EU-Domstolen f.eks. fastslået, at art. 5, stk. 3 i Forordning 261/2004, skal fortolkes således, at forekomsten af benzin på en lufthavns start- og landingsbane, som har ført til, at start- og landingsbanen lukkes, og at en flyvning fra eller til denne lufthavn som følge heraf er blevet væsentligt forsinket, er omfattet af begrebet ”usædvanlige omstændigheder” som omhandlet i denne bestemmelse.

Et omdiskuteret emne på Evas blog er ligestilling. Selvom kvinder har haft stemmeret siden 1915, har kvinder endnu ikke de samme rettigheder som mænd på det danske arbejdsmarked. Kvinder får generelt lavere løn og bliver ofte valgt fra i forhold til leder stillinger. Eva mener at det er for dårligt, at det danske samfund ikke har ændret sig særligt meget. Eva mener at kvinder og mænd bør og skal have de samme rettigheder. Både i det danske samfund og på verdensplan. Det hele er dog ikke lige let og det ved Eva godt. Det handler dog om at gøre en lille forskel og det er det første sted, som vi individer kan starte. Jo flere der kommer med på bølgen, jo hurtigere sker der ændring.

Ikke desto mindre har Københavns Byret i flere tilfælde afsagt domme, hvor det er lagt til grund, at det alene er distancen på den forsinkede rute, der skal lægges til grund for beregningen af kompensation. I en af afgørelserne hedder det f.eks.: at ”[] artikel 7, stk. 1, sidste punktum, skal forstås således, at der ikke skal betales kompensation til en passager med direkte tilsluttede flyforbindelser for flyafgange, som ikke har haft nogen betydning for forsinkelsen på den endelige destination”. Dette – mener jeg – er oplagt forkert. Flere af ræsonnementerne i rettens præmisser savner i øvrigt mening. Bl.a. henvises der i en af dommene – i relation til resultatet – til ”formålet med forordningen”, hvilket vel netop skulle begrunde det stik-modsatte resultat.

Eva Persson er højt specialiseret i flypassagerers juridiske rettigheder i forhold til forsinkelser, aflysninger, billetrefusion, mistet- eller beskadiget bagage samt ulykker. Advokat Eva Persson er højt specialiseret i flypassagerers juridiske rettigheder i forhold til forsinkelser, aflysninger, billetrefusion, mistet- eller beskadiget bagage samt ulykker. Siden 2014 har hun sammen med sit dygtige personale varetaget mere end 20.000 retssager for flypassagerer ved de danske og svenske domstole, og det er også advokat Eva Persson, som har ført alle sager ved den danske Højesteret om passagerers ret til kompensation ved flyforsinkelse i henhold til Forordning 261/2004.

Hvordan er det så at være Eva Persson, når både ens job OG ens familie er det vigtigste i verden? Svaret er kompliceret og simpelt på samme tid. Det er en balancegang, en kamp, en ren kunst, at få det hele til at gå op i en højere enhed. Eva har dog fundet en måde at balancere sit liv, og på hendes blog hjælper hun andre kvinder, i samme situation, med gode råd, tips og triks. Eva har nærmest gjort det til sin kamp, at opfinde opskriften på superkvinden, der kan håndtere husmor og karriere samtidigt.